Kancelaria

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym

w Gorzowie Wlkp. Piotr Zalewski
Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wlkp.

Adres:
ul. Kossaka 1/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. (095) 735-43-21

NIP: 851-251-90-57

 

Kancelaria czynna:
poniedziałek 9.00-14.00
, wtorek oraz czwartek 9.00-14.00, środa 11.00-16.00
Dyżur komornika: środa 11.00-15.0
0

UWAGA: - osoby wchodzące obowiązane są do wykonania dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest na wejściu ), zasłonięcia ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku), odzież lub część odzieży, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Rekomenduje się, aby w pomieszczeniach, w których przyjmowani są interesanci nie znajdowały się osoby postronne, inne niż wezwane strony postępowania, lub strony, których postępowania dotyczą. W kancelarii przebywać może tylko jedna osoba na stanowisko obsługi interesanta. Nie dotyczy to pracowników kancelarii.


Konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Nr 87 10901900 0000 0001 0537 6615


Przeglądanie akt odbywa się wyłącznie w piątki po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę. Osoba dokonująca oględzin akt zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz skorzystania z jednorazowych rękawiczek dostępnych w kancelarii lub własnych.

adres mailowy: gorzow2@komornik.org - wnioski jedynie w formie pisemnej.